I. stupeň a mateřské školy

Připravujeme

Pro školní rok 2018/2019 připravujeme nové programy z oblasti robotiky, chemie a světlo, voda a další. Sledujte náš web!

Tlakohrádky

určeno: 3. – 5. třída
časová dotace: 60 minut / 90 minut
max. počet žáků ve skupině:  25 / 21 (v případě 90 min. programu je max. počet 21)
Seminář, kde si děti mnohé vyzkouší a řadu věcí budou moci zopakovat jako domácí pokus. S jednoduchými pomůckami dojdeme k zajímavým zjištěním. Pracovním materiálem bude hlavně atmosférický tlak a změny objemu vzduchu. V programu se mimo jiné pokusíme vyvolat ducha v láhvi,  sestavíme jednoduchý automat na nápoje a v závěru vypustíme vzhůru vodní raketu.

Energie

určeno: žáci I. stupně ZŠ
časová dotace: 90 minut
max. počet žáků ve skupině: 20
V každodenním životě slyšíme pojem Energie. Jaká je však jeho definice? V čem se měří? Ale hlavně jaké druhy energie můžeme pozorovat? Žáci se rozdělí do skupinek na jednotlivá pracoviště, kde si vyzkouší jednoduché aktivity k jednotlivým  druhům energie (tepelná, chemická, elektrická, akustická, kinetická). Po vystřídání shrneme poznatky do pracovního listu. Možná zbude čas i na výstřel z děla.
EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2019