Reference

Měli jsme vybraný program Roboti z autobusu, kterého se zúčastnily 4. a 8. třída. Samotný program i prezentace přednášejících byly velmi zajímavé, jak pro děti, tak pro učitele. Děti obou tříd byly nadšené. Bylo to pro něco zcela nového, o čem se vyjadřovaly, že to bylo super a co je zcela pohltilo.
Více takových akcí!

Mgr. Pavel Kohout, ředitel ZŠ a MŠ Katovice

Musím především pochválit autory projektu za nápad přestavět autobus na pojízdnou přírodovědnou laboratoř. V neposlední řadě říci, že obsah laboratorních úkolů byl připraven zajímavě s využitím čidel PASCO a programování stavebnice LEGO. Pro naprostou většinu žáků uvedené činnosti byly velmi silným zážitkem. Podle jejich reakce a mého subjektivního úhlu pohledu jde o nejlepší projekt z oblasti přírodních věd, který byl představen naší škole. Vybraná témata byla naprosto vyhovující a přiměřená úrovni žáků.

ZŠ Zlatnická, Most

Do naší školy zavítala mobilní polytechnická laboratoř EDUbus. Pro žáky měli lektoři připraveni dva programy, První s názvem Roboti z autobusu, kde žáci propojovali stavebnici Lego WeDo s tabletem. Pomocí jednoduchého programu oživili svého robota. V druhém programu žáci pochopili, že suchý led je zajímavý materiál pro bádání a zažili s ním mnoho efektivních pokusů: např.: levitující bublina, zhasínání svíčky pomocí suchého ledu, odbarvení limonády a jiné. Prakticky si osvojili pojem sublimace. Všechny činnosti vedli k pozitivnímu vztahu k programování, chemii a fyzice. Rozvíjeli kreativitu, komunikaci a logiku. Žáci opouštěli EDUbus plni zážitků. Práce se jim velice líbila, byla podnětná, zajímavá a motivující.

ZŠ a MŠ Volenice

Ve čtvrtek k nám přijel zvláštně upravený autobus, který uvnitř ukrýval spoustu zajímavých pomůcek. Žáci osmého ročníku se zúčastnili programu „S proudem na praktické vlně“, při kterém si pod vedením šikovného lektora zopakovali své poznatky o elektrickém proudu díky elektronické stavebnice Boffin . Pracovali pomocí pracovního listu, do kterého zaznamenávali pomocí el.značek obvody, které sestavili např. jednoduchý obvod, odvodili funkci diody a spoustu dalšího. Vše bylo prokládané badatelskými otázkami. Práce se stavebnicí žáky velice bavila a chtěli ji hned s sebou do školy.
Žáci 9.ročníku se zúčastnili programu „ Co je CO ?“ Opět formou badatelské výuky, si zopakovali a na pokusech ověřili a upevnili poznatky z chemie. K pokusům používali pomůcky Pasco, měřič CO2, kdy jsi zjistili, kolik je ho obsaženého v jejich výdechu a kolik je ho v našem okolí. Pokusy byly udělány zajímavě, zábavnou a hlavně opět badatelskou formou, kdy si žáci vyvodili sami hypotézy, které pomocí pokusů buď ověřili nebo vyvrátili.
Lektoři byli velice milí a dokázali zajímavě přiblížit dětem probírané učivo. Autobus je moc pěkně předělaný v pojízdnou laboratoř, která je i úchvatně a dokonale vybavena. S lektory jsme si vyměnili i my učitelé některé zkušenosti, neboť i u nás na škole pracují děti s pomůckami Pasco, za což nás lektoři chválili a byli nadšeni. Konstatovali, že jsme jedna z mála škol, kterou navštívili a která pomůcky Pasco má a hlavně je i používá. Tímto lektorům moc děkujeme a EDUbus vřele budeme doporučovat dál. Přejeme mu, ať má hodně zastávek a mnoho nadšených návštěvníků, stejně jako u nás.

ZŠ Cehnice

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2020