MOBILNÍ POLYTECHNICKÁ LABORATOŘ PRO ŠKOLY

Ojedinělý vzdělávací projekt, který umožňuje popularizaci polytechnických oborů pomocí aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí.

Již jsme navštívili698škol
Výuku absolovovalo39188žáků
Seminář absolvovalo6949učitelů

Co je cílem?

Motivovat učitele vyzkoušet si nové technologie a postupy. V našich ukázkových hodinách žáci pracují s moderními technologiemi. Učitelé své žáky sledují a při následném semináři si vše sami mohou vyzkoušet. Nabízíme i program pro laickou veřejnost.

EDUbus má připraven program pro základní a střední školy. Dále program pro rodiče s dětmi a zájemce z řad dospělých s možností vyzkoušet si práci v mobilní učebně. Ukazujeme praktičnost a smysluplnost polytechnického vzdělávání, což v důsledku může vést k vyšší motivaci dětí pro studium technických či přírodních věd. Pro učitele připravujeme praktické semináře a dílny.

EDUbus je k dispozici školám, obcím, zřizovatelů. Dopolední program je určen pro školy, odpolední pro učitele. Dostupnost je jedním z klíčových parametrů projektu. Umožňuje nám oslovit nejen žáky velkých měst, ale také menších obcí.

PROGRAMY

PRO 1. STUPEŇ ZŠ

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

PRO PEDAGOGY

PRO FIRMY

Co si děti a dospělí vyzkouší a co uvidí?

Vyzkouší si práci s roboty, zažijí chemické pokusy, hrátky s elektřinou, technické stavebnice, uvidí biologický mikrosvět, alternativní zdroje energie,  analytické přístroje, jak se naučit programovat, nápady na domácí pokusy, princip převodovky aj. To vše je POLYTECHNIKA.

Proč EDUbus?

Málokterá škola si může dovolit pořídit široké spektrum vybavení pro polytechnické vzdělávání. Chceme probudit zájem o fyziku, chemii, matematiku, biologii, chceme v dětech podpořit bádavého ducha, ukázat zajímavost oborů technického zaměření. EDUbus k tomu má technické prostředky i zkušené lektory.

Co je EDUbus?

Mobilní laboratoř na bázi autobusu. Pro vzdělávání je k dispozici vnitřní prostor, který upravujeme dle požadavků jednotlivých vzdělávacích modulů. EDUbus je „dítětem“ lektorů z EDUteamu (www.eduteam.cz), kteří se dlouhodobě věnují vzdělávání učitelů. Při přípravě vzdělávacích modulů spolupracujeme s kolegy ze základních, středních i vysokých škol.

EDUteam je společnost s akreditací Ministerstva školství pro oblast vzdělávání. Dlouhodobě se zabýváme vzděláváním pedagogů i žáků. Zaměřujeme se na moderní technologie a moderní výukové metody. Snažíme se motivovat žáky a pedagogy ukázkou nových postupů a technologií.

Proč se spolupodílet na projektu?

Technické vybavení je finančně náročné – EDUbus zajišťuje, že si je během jízdy Českou republikou „osahá“ maximální počet zájemců z řad dětí a dospělých. Spolupracujeme s řadou firem, kterým není osud českého školství lhostejný. Jde o firmy, které vnímají kvalitní vzdělávání jako klíčový prvek ekonomiky a chtějí tuto kvalitu podpořit. Spolupracuje i se zřizovateli škol.

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2024