MOBILNÍ POLYTECHNICKÁ LABORATOŘ PRO ŠKOLY

Ojedinělý vzdělávací projekt, který umožňuje popularizaci polytechnických oborů pomocí aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí.

Co je cílem?

Motivovat žáky, rodiče a laickou veřejnost k hlubšímu poznávání technických a přírodních věd. Zároveň jsme připravili i odborný program pro pedagogy akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

EDUbus má připraven program pro školy – mateřské, základní a střední. Dále program pro rodiče s dětmi a zájemce z řad dospělých s možností vyzkoušet si práci v mobilní učebně. Ukazujeme praktičnost a smysluplnost polytechnického vzdělávání, což v důsledku může vést k vyšší motivaci dětí pro studium technických či přírodních věd. Pro učitele připravujeme semináře v rozsahu 4 × 45 minut přímo v prostorách polytechnické laboratoře.

EDUbus je k dispozici školám, obcím. Dopolední program je určen pro školy, odpolední pro zájemce z řad dětí i dospělých. Dostupnost je jedním z klíčových parametrů projektu. Umožňuje nám oslovit nejen žáky velkých měst, ale také menších obcí.

PROGRAMY

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Co si děti a dospělí vyzkouší a co uvidí?

Vyzkouší si práci s roboty, zažijí chemickou show, hrátky s elektřinou, technické stavebnice, uvidí biologický mikrosvět, alternativní zdroje energie,  analytické přístroje, jak se naučit programovat, nápady na domácí pokusy, princip převodovky aj. To vše je POLYTECHNIKA.

Proč EDUbus?

Málokterá škola si může dovolit pořídit široké spektrum vybavení pro polytechnické vzdělávání. Chceme probudit zájem o fyziku, chemii, matematiku, biologii, chceme v dětech podpořit bádavého ducha, ukázat zajímavost oborů technického zaměření. EDUbus k tomu má technické prostředky i zkušené lektory.

Co je EDUbus?

Mobilní laboratoř na bázi autobusu. Pro vzdělávání je k dispozici vnitřní prostor, který upravujeme dle požadavků jednotlivých vzdělávacích modulů. EDUbus je „dítětem“ lektorů z EDUteamu (www.eduteam.cz), kteří se dlouhodobě věnují vzdělávání učitelů. Při přípravě vzdělávacích modulů spolupracujeme s kolegy ze základních, středních i vysokých škol.

EDUteam je společnost s akreditací Ministerstva školství pro oblast vzdělávání. Dlouhodobě se zabýváme vzděláváním pedagogů i žáků. Zaměřujeme se na moderní technologie a moderní výukové metody. Snažíme se motivovat žáky a pedagogy ukázkou nových postupů a technologií.

Proč se spolupodílet na projektu?

Technické vybavení je finančně náročné – EDUbus zajišťuje, že si je během jízdy Českou republikou „osahá“ maximální počet zájemců z řad dětí a dospělých. Spolupracujeme s řadou firem, kterým není osud českého školství lhostejný. Jde o firmy, které vnímají kvalitní vzdělávání jako klíčový prvek ekonomiky a chtějí tuto kvalitu podpořit. Spolupracuje i se zřizovateli škol.

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2021