Programy pro střední školy

Před středoškoláky klademe v rámci programů otázky a úkoly k jejichž zodpovězení musí použít hlavu, ruce a své zkušenosti. Sledujeme zjednodušenou linii:

PROBLÉM – HYPOTÉZA – NÁVRH ŘEŠENÍ – REALIZACE – ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Cílem je ukázat, že v současném světě sice budeme většinou pouze uživateli techniky a konzumenty informací, ale je důležité mít představu o základních procesech a principech, na kterých náš svět stojí a které jsou v polytechnice využívány.

Programová nabídka:

 

Micro:bit

max. počet studentů: 18
časová dotace: 45 minut
Program seznámí studenty s mikropočítačem mikro:bit. S využitím notebooku/tabletu si vyzkoušíme propojení a následné naprogramování jednoduchých aktivit. Program je určen pro školy, které tuto technologii nemají a uvažují o jejím zapojení do výuky. Programovat budeme v jednoduchém grafickém prostředí https://microbit.org/code/  Představíme si i možnosti tohoto zařízení a jeho potenciál v návaznosti na širokou škálu rozšíření i programovacích platforem.

 

3D tisk

max. počet studentů: 18
časová dotace: 90 minut
Program seznámí studenty s problematikou 3D tisku.  Představíme si zdroje 3D objektů, které jsou volně stažitelné na internetu. Vyzkoušíme si celý proces tvorby 3D objektu – od modelování v on-line prostředí – https://www.tinkercad.com/,  až po předtiskovou úpravu v softwaru PrusaSlicer.  Seznámíme se s aktuálně dostupnými technologiemi 3D tisku na trhu a materiály vhodnými pro tvorbu objektů. Dojde i na vytištěných vytvořených objektů.

 

Mobil ve výuce


časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 20

Připravili jsme pro vás a vaše studenty program, který vás provede širokou škálou možností využití mobilního telefonu ve výuce. Ukážeme, jak využít řadu čidel, která má již každý mobilní telefon v sobě, a vyzkoušíme si ho propojit i s dalšími technologiemi. Představíme si a vyzkoušíme i další nástroje, které je možné ve výuce využívat pro efektivní integraci mobilních telefonů do výuky – mobil jako nástroj pro efektivní sdílení materiálů, získávání rychlé zpětné vazby a nezapomeneme ani na ukázku využití umělé inteligence ve vybraných aplikacích. Seminář bude realizován na nejpoužívanější platformě operačního systému mobilních telefonů – Android. Výstupy semináře se však snadno dají využít i pro platfomu iOS.

SPIKE​

max. počet studentů: 18
časová dotace: 45 minut
Program provede studenty základem programování v blocích. Stavebnice Lego SPIKE je nenáročná na sestavení funkčních objektů, ideální pro obory, jejichž zaměřením není robotika a informatika. 3 motory, senzor pohybu, barvy a náklonu je dostatečné vybavení pro experimentování v rámci základů programování a algoritmizace. Studenti sestaví z lego kostiček jednoduchého robota a jeho naprogramováním na tabletu mu “vdechnou život”.

 

Termokamery

max. počet studentů: 18
časová dotace: 45 minut
Lidské oko je schopné sledovat pouze úzkou část elektromagnetického spektra. Pro sledování a měření celého spektra si pomáháme různými přístroji a detektory. Jednou ze zajímavých oblastí, kam oko nevidí, je infračervená část spektra. Jak dlouho zanecháváme teplotní stopu? Kolik tepla se odráží od okolních předmětů? Jak vidět přes neprůhledné folie? Na tyto otázky a řadu dalších odpoví práce s termokamerami Lab IR, Flir a Fluke.

 

Digitální mikroskopie 

max. počet studentů: 18
časová dotace: 45 minut
S využitím moderních digitálních mikroskopů nahlédneme do světa o velikosti na pomezí rozlišitelnosti lidským okem. Novinkou je jednoduchost použití digitálních mikroskopů mnohdy bez nutnosti přípravy preparátu pomocí podložního a krycího sklíčka. Samozřejmostí je snadný záznam pozorovaného objektu a jeho sdílení s ostatními. K tomu využijeme EDUbus jako vzorovou Cloud učebnu. Používané mikroskopy mají zvětšení 200x a 500x.

 

 
Měřící zařízení ve výuce

max. počet studentů: 18
časová dotace: 45 minut
Měření fyzikálních veličin, jejich záznam a případné vyhodnocení je základním kamenem práce přírodovědce. V EDUbusu máme řadu čidel PASCO, která tyto veličiny mohou měřit (teploměr, ampérmetr, voltmetr, tlakoměr, meteosonda a další). Studenti změří danou veličinu a nasdílí  své hodnoty. Společně se spolužáky vytvoří databázi, kterou využijí k vyjádření závislosti.

 

Vodíkový článek

max. počet studentů: 18
časová dotace: 45 minut
Sestrojení elektrického obvodu s vodíkovým článkem – vstupní surovina destilovaná voda. To je výzva! V sestaveném obvodu změříme velikost proudu a napětí pomocí PASCO měřáků. Data jednotlivých skupin zadáme do cloudu, aby je všichni měli k dispozici. Program ukazuje možné propojení práce studentů s moderním zařízením a sdílení dat pro další zpracování. K tomu využijeme EDUbus jako vzorovou Cloud učebnu.

 

Virtuální a rozšířená realita

max. počet studentů: 16
časová dotace: 45 minut
Rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR) spojují digitální a fyzický svět. AR technologie rozšiřují způsoby, jakými mohou naše zařízení pomáhat při každodenních činnostech, jako je vyhledávání informací, vzdělávání a vyjadřování. VR umožňuje projít jak nejbližší okolí, tak i nejvzdálenější kouty Vesmíru.
V první části program seznámíme účastníky s touto problematikou v obecné rovině. V praktické části si společně vyzkoušíme různé možnosti „konzumace“ reality. Zapojíme chytré telefony, tablety a projdeme si ukázkovou výuku s využitím brýlí CLASS VR. V závěru si představíme i komerčně dostupné brýle, které nepotřebují výkonné počítače – autonomní brýle Oculus Quest a Oculus Go.

 
Cloud a dotyková zařízení

max. počet studentů: 18
časová dotace: 45 minut
Cloud nabízí efektivní nástroje nejen pro distanční výuku. V kombinaci s dotykovými zařízeními dostává škola moderní prostředek výuky. Studenti s pomocí chytrého telefonu či tabletu získají ve třídě, v laboratoři nebo na exkurzi materiály, který mohou nasdílet spolužákům ve skupině a společně upravovat. Finální řešení mohou odevzdat učiteli kdykoliv. I učitel si může nastavit parametry (formu, termín) odevzdání. Vyzkoušíme si takovou modelovou hodinu.

 

DALŠÍ PROGRAMY

PRO 1. STUPEŇ ZŠ

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2024