Programy pro střední školy

Před středoškoláky klademe v rámci programů otázky a úkoly k jejichž zodpovězení musí použít hlavu, ruce a své zkušenosti. Sledujeme zjednodušenou linii:

PROBLÉM – HYPOTÉZA – NÁVRH ŘEŠENÍ – REALIZACE – ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Cílem je ukázat, že v současném světě sice budeme většinou pouze uživateli techniky a konzumenty informací, ale je důležité mít představu o základních procesech a principech, na kterých náš svět stojí a které jsou v polytechnice využívány.

Vodíkový článek

max. počet studentů: 18
Sestrojení elektrického obvodu s vodíkovým článkem – vstupní surovina destilovaná voda. To je výzva! V sestaveném obvodu změříme velikost proudu a napětí pomocí PASCO měřáků. Data jednotlivých skupin zadáme do cloudu, aby je všichni měli k dispozici. Program ukazuje možné propojení práce studentů s moderním zařízením a sdílení dat pro další zpracování. K tomu využijeme EDUbus jako vzorovou Cloud učebnu.

 

Termokamery

max. počet studentů: 12
Lidské oko je schopné sledovat pouze úzkou část elektromagnetického spektra. Pro sledování a měření celého spektra si pomáháme různými přístroji a detektory. Jednou ze zajímavých oblastí kam oko nevidí je oblast infračervené části spektra. Jak dlouho zanecháváme teplotní stopu? Kolik tepla se odráží od okolních předmětů? Jak vidět přes neprůhledné folie? Na tyto otázky a řadu dalších odpoví práce s termokamerami Lab IR, Flir a Fluke.

 

Cloud a dotykové zařízení

max. počet studentů: 18
Cloud nabízí efektivní nástroje nejen distanční výuky. V kombinaci s dotykovými zařízeními dostává škola moderní prostředek výuky. Studenti s pomocí chytrého telefonu či tabletu získají ve třídě, v laboratoři nebo na exkurzi materiál, který mohou nasdílet spolužákům ve skupině a společně upravovat. Finální řešení můžou odevzdat učiteli kdykoliv. I učitel si může nastavit parametry (formu, termín) odevzdání. Vyzkoušíme si takovou modelovou hodinu.

 

Virtuální a rozšířená realita

max. počet studentů: 16

Rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR) spojují digitální a fyzický svět. AR technologie rozšiřují způsoby, jakými mohou naše zařízení pomáhat při každodenních činnostech, jako je vyhledávání informací, vzdělávání a vyjadřování. VR umožňuje projít jak nejbližší okolí, tak i nejvzdálenější kouty Vesmíru.
V první části program seznámí účastníky s touto problematikou v obecné rovině. V praktické části si společně vyzkoušíme různé možnosti „konzumace“ reality. Zapojíme chytré telefony, tablety a projdeme si ukázkovou výuku s využitím brýlí CLASS VR. V závěru si představíme i komerčně dostupné brýle, které nepotřebují výkonné počítače – autonomní brýle Oculus Quest a Oculus Go.

Digitální mikroskopie 

max. počet studentů: 18
Využitím moderních digitální mikroskopů nahlédneme do světa o velikosti na pomezí rozlišitelnosti lidského oka. Novinkou je jednoduchost použití digitálních mikroskopů mnohdy bez nutnosti přípravy preparátu pomocí podložního a krycího sklíčka. Samozřejmostí je snadný záznam pozorovaného objektu a jeho sdílení s ostatními. K tomu využijeme EDUbus jako vzorovou Cloud učebnu. Používané mikroskopy mají zvětšení 200x a 500x.

 

Měřící zařízení ve výuce

max. počet studentů: 18
Měření fyzikálních veličin, jejich záznam a případné vyhodnocení je základním kamenem práce přírodovědce. V EDUbuse máme řadu čidel PASCO, která tyto veličiny mohou měřit (teploměr, ampérmetr, voltmetr, tlakoměr, meteosonda a další). Studenti změří danou veličinu a nasdílí  své hodnoty. Společně se spolužáky vytvoří databázi, kterou využijí k vyjádření závislosti. 

 

SPIKE

max. počet studentů: 18
Program provede studenty základem programování v blocích. Stavebnice Lego SPIKE je nenáročná na sestavení funkčních objektů, ideální pro obory, jejichž zaměřením není robotika a informatika. 3 motory, senzor pohybu, barvy a náklonu je dostatečné vybavení pro experimentování v rámci základů programování a algoritmizace. Studenti sestaví z lego kostiček jednoduchého robota a jeho naprogramováním na tabletu mu “vdechnou život”.

 

DALŠÍ PROGRAMY

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2022