Programy pro pedagogy

Pro učitele základních škol jsme v EDUbusu připravili sérii seminářů. Cílem seminářů je vyzkoušet si formou praktických ukázek nové technologie. Semináře probíhají uvnitř pojízdné polytechnické laboratoře tak, abychom byli schopni zajistit standardní podmínky jejich provedení, ať se jedná o materiální vybavení, softwarově-hardwarové vybavení či internetové připojení. Témata seminářů jsou zaměřena především na oblast polytechniky a informačních technologií. Snažíme se obě oblasti skloubit tak, abychom učitelům na konkrétních příkladech v jednotlivých předmětech ukázali práci s měřící technikou, možnosti záznamu získaných dat, jejich zpracování a uložení. Z pedagogického hlediska nabízíme ukázku didakticko-metodického uchopení témat. To vše s pomocí moderních výukových postupů a metod. Naši lektoři jsou stávající či bývalí pedagogové.

Programová nabídka:

 

Ukázková hodina v polytechnické laboratoři s následným rozborem

časová dotace: 4 x 45 minut
max. počet pedagogů : 12
číslo akreditace: 33015/2018-1-883

Obsahem vzdělávací akce je praktické vyzkoušení si práce s pomůckami vhodnými pro polytechnické vzdělávání. Seminář se týká polytechnických témat z hlediska potenciálu žákovského bádání a experimentování. Program je rozdělen do dvou bloků. Možný výběr témat:
Blok A – ukázková hodina (60 minut) V pojízdné polytechnické laboratoři bude realizována
ukázková hodina se žáky. Výběr témet – viz. programy pro žáky a studenty.

Blok B – metodický rozbor s praktickou činností (120 minut). Učitel, který v dopoledních hodinách navštívil ukázkovou hodinu se následně v polytechnické laboratoři dozví záměr, s kterým byly jednotlivé aktivity realizovány a další možnosti práce v dané oblasti. Návštěvníci semináře budou mít následně možnost si vše prakticky vyzkoušet. Účastníci si sami vyzkouší řadu pokusů a praktických aktivit, které bez problémů mohou realizovat s dětmi ve škole. Důraz bude kladen na badatelský přístup a tvoření hypotéz, aby se nejednalo pouze o provedení experimentu.

 

Workshop – praktická dílna v autobuse

časová dotace: 2 x 45 minut
max. počet pedagogů : 12
číslo akreditace: není akreditován

Seminář nabídne vyzkoušet si vše, co mobilní polytechnická laboratoř nabízí. Formou praktických ukázek si můžete vyzkoušet programování, robotiku, měřící techniku i mnoho dalších moderních pomůcek, které máme k dispozici na palubě naší mobilní laboratoře.

Přijďte si vše vyzkoušet a trochu si třeba i pohrát !!

 

 

EDUcafe – krátké posezení s diskusí na probírané téma

časová dotace: 1 x 45 minut
max. počet pedagogů : 12
číslo akreditace: není akreditován

Setkání nabídne frontální představení pomůcek, které jsme využívali v dopoledním bloku. Lze doplnit o další technologie, které jsou součástí technologického vybavení EDUbusu,

Našim cílem je přizpůsobit obsah našeho setkání Vašim potřebám. Proto jsme pro Vás EDUbus vybavili množstvím technologií, kterými lze výuku doplnit a obohatit. Nezastáváme myšlenku, že technologie mají být základem výuky. Technologický pokrok je však natolik významný, že nemůžeme v rámci výuky toto opomíjet. Připravili jsme pro Vás množství technologií, které si můžete v prostředí naší pojízdné laboratoře v klidu vyzkoušet a jsme připraveni odpovědět na Vaše dotazy. Neváhejte a vyberte si program, který je připraven pro vaše potřeby.

Odkaz níže je určen pro učitele/školy, kteří již mají domluven termín návštěvy.

DALŠÍ PROGRAMY

PRO 1. STUPEŇ ZŠ

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2024