Program pro 1. stupeň ZŠ

Pro žáky mateřských škol a prvního stupně základních škol jsme připravili sérii vzdělávacích programů. Chceme, aby již prostředí mobilní laboratoře v dětech podnítilo chuť objevovat a zkoušet nové věci. Kolegům a kolegyním chceme zároveň představit nové pomůcky a metodické postupy, které mohou  inspirovat. Proto nabízíme následná metodická setkání pro pedagogy, aby si každý mohl vyzkoušet nové pomůcky a nové metody. Klademe důraz na praktickou činnost žáků. Nejsme vědecká show, v Edubusu si většinu experimentů žáci sami vyzkouší. Součástí programu jsou i pracovní listy, které žáky provázejí v průběhu programu.

Programová nabídka:

 

Sucholedokouzla

časová dotace: 45 minut
určeno: 3. – 5. třída
max. počet žáků ve skupině: 22
Co vše dokáže látka, jejíž teplota se blíží -80°C? CO2 v pevném skupenství je zajímavým materiálem pro bádání. V semináři děti pochopí sublimaci, vyzkouší, jak je to s hustotou plynného oxidu uhličitého a zažijí řadu efektních pokusů, které suchý led umožňuje provést.

 

Roboti z EDUbusu

časová dotace: 45 minut
určeno: 4. – 5. třída
max. počet žáků ve skupině: 22
využité technologie v programu: tablet s OS Android, stavebnice LEGO® Education SPIKE™ Essential
V tomto vzdělávacím bloku si žáci propojí stavebnici Lego SPIKE Essential s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkouší naprogramovat svého robota, aby plnil předem dané zadání. Tato činnost vede k pozitivnímu vztahu nejen k programování, ale rozvíjí kreativitu, komunikaci, jazykové dovednosti a logiku.

 

VEX 123

časová dotace: 45 minut
určeno: 1. – 3. třída
max. počet žáků ve skupině: 22
využité technologie v programu: robot VEX® 123

Robotika pro nejmladší ročníky na ZŠ. Programování pomocí tlačítek na těle robota + prostřednictvím kódovací desky (od 3. ročníku). Děti si vyzkouší naprogramovat robota tak, aby dojel po určité trase k cíli, využijeme i gradované úlohy s překážkami. Rychlejší skupiny využijí při řešení úloh i čidlo barvy a programování s podmínkou, případně se popasují se zašifrovanými úlohami.

 

Haló, tady Ozobot!

časová dotace: 45 minut
určeno: 1. – 5. třída
max. počet žáků ve skupině: 22
využité technologie v programu: tablet s OS Android, Ozoboty – POZOR robot je na trhu aktuálně nedostupný
Program, který se dětem rozhodně bude líbit. Drobný blikající Ozobot je ideální pomůcka pro úvod do robotiky. Žáci porozumí rozdílu mezi strojem a robotem, seznámí se s jeho základními částmi a funkcemi, a dokonce zvládnou dát Ozobotovi několik úkolů. Program je možné modifikovat, aby byl vhodný i pro ty ročníky, které mají dosud problémy se čtením.

 

Tlakohrátky

určeno: 3. – 5. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině:  21

Seminář, kde si děti mnohé vyzkouší a řadu věcí budou moci zopakovat jako domácí pokus. S jednoduchými pomůckami dojdeme k zajímavým zjištěním. Pracovním materiálem bude hlavně atmosférický tlak a změny objemu vzduchu. V programu se mimo jiné pokusíme vyvolat ducha v láhvi,  sestavíme jednoduchý automat na nápoje a v závěru vypustíme vzhůru vodní raketu.

 

 

Vypusťte elektrony!

určeno: 4. – 6. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 22
využité technologie v programu: stavebnice BOFFIN

První krůčky s elektrickými obvody. Program je praktickou hodinou tématu Elektřina v přírodovědě. Žáci se seznámí se základními pojmy, především však budou mít možnost sestavit jednoduchý elektrický obvod a prozkoušet různé materiály ohledně vodivosti. Používaným spotřebičem rozhodně nebude pouze žárovka! Učitelé uvidí zapojení stavebnice Boffin ve výuce přímo při práci svých žáků.

 

Měření teploty

určeno: 4. – 6. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 21
využité technologie v programu: tablet (OS android), dotykový panel, bezdrátový digitální teploměr PASCO

Žáci již mají obecné povědomí o teplotě jako veličině, se kterou se denně setkávají. Náš seminář jim nabízí sledovat změny teploty v různých situacích a za různých podmínek. Vyzkouší si práci s moderním školním bezdrátovým teploměrem. Zjistí, proč je teploměr důležitou pomůckou pro situace, kdy by nás mohly naše smysly klamat. V neposlední řadě se podíváme na různé druhy teploměrů.

DALŠÍ PROGRAMY

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2022