Program pro 1. stupeň ZŠ

Pro žáky mateřských škol a prvního stupně základních škol jsme připravili sérii vzdělávacích programů. Chceme, aby již prostředí mobilní laboratoře v dětech podnítilo chuť objevovat a zkoušet nové věci. Kolegům a kolegyním chceme zároveň představit nové pomůcky a metodické postupy, které mohou  inspirovat. Proto nabízíme následná metodická setkání pro pedagogy, aby si každý mohl vyzkoušet nové pomůcky a nové metody. Klademe důraz na praktickou činnost žáků. Nejsme vědecká show, v Edubusu si většinu experimentů žáci sami vyzkouší. Součástí programu jsou i pracovní listy, které žáky provázejí v průběhu programu.

Programová nabídka:

 

Sucholedokouzla

časová dotace: 45 minut
určeno: 4. – 5. třída
max. počet žáků ve skupině: 22

Co vše dokáže látka, jejíž teplota se blíží -80°C? CO2 v pevném skupenství je zajímavým materiálem pro bádání. V semináři děti pochopí sublimaci, vyzkouší, jak je to s hustotou plynného oxidu uhličitého a zažijí řadu efektních pokusů, které suchý led umožňuje provést.

Pracovní list

 

Hrátky s mikroskopem

časová dotace: 45 minut
určeno: 2. – 5. třída
max. počet žáků ve skupině: 22
využité technologie v programu: digitální mikroskop, tablet (OS android) 

V programu se žáci seznámí se zařízením umožňujícím detailní pohled na objekty, které nás obklopují. Vyzkoušíme si, že mikroskop je zajímavou a využitelnou pomůckou i pro mladší žáky. Vše bude větší, zvýrazní se detaily, našemu zraku se vykreslí skryté tvary. Podíváme se na běžné věci kolem sebe, na lidskou pokožku, připraveny máme trvalé preparáty, ale určitě zajímavé bude pozorovat i objekty z oblasti techniky.

Pracovní list

 

Měření teploty

určeno: 4. – 6. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 21

využité technologie v programu: tablet (OS android), dotykový panel, bezdrátový digitální teploměr PASCO
Žáci již mají obecné povědomí o teplotě jako veličině, se kterou se denně setkávají. Náš seminář jim nabízí sledovat změny teploty v různých situacích a za různých podmínek. Vyzkouší si práci s moderním školním bezdrátovým teploměrem. Zjistí, proč je teploměr důležitou pomůckou pro situace, v nichž by nás mohly naše smysly klamat. V neposlední řadě se podíváme na různé druhy teploměrů.

Pracovní list

 

Roboti z EDUbusu

časová dotace: 45 minut
určeno: 4. – 5. třída
max. počet žáků ve skupině: 22
využité technologie v programu: tablet s OS Android, stavebnice LEGO® Education SPIKE™ Essential
V tomto vzdělávacím bloku si žáci propojí stavebnici Lego SPIKE Essential s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkouší naprogramovat svého robota, aby plnil předem dané zadání. Tato činnost vede k pozitivnímu vztahu nejen k programování, ale rozvíjí kreativitu, komunikaci, jazykové dovednosti a logiku. Pro starší žáky druhého stupně nabízíme obsahově obdobný program s robotickou stavebnicí pro starší žáky – LEGO® EDUCATION SPIKE™ PRIME (název programu Lego SPIKE).

Pracovní list

 

Vypusťte elektrony!

určeno: 4. – 6. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 22
využité technologie v programu: stavebnice BOFFIN
První krůčky s elektrickými obvody. Program je praktickou hodinou tématu Elektřina v přírodovědě. Žáci se seznámí se základními pojmy, především však budou mít možnost sestavit jednoduchý elektrický obvod a vyzkoušet různé materiály z hlediska jejich vodivosti. Používaným spotřebičem rozhodně nebude pouze žárovka! Učitelé uvidí zapojení stavebnice Boffin ve výuce přímo při práci svých žáků.

Pracovní list

 

Začátky s Blue-Botem

určeno: 1. – 3. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině:  22
Program provede děti hravou formou tvorbou jednoduchých algoritmů, které umožní BlueBotovi přesun do vytyčeného cíle. Budeme pracovat s úsudkem dětí a jeho následným ověřením. Setkáme se i s překážkami, které mohou BlueBota na jeho cestě k cíli potkat.

 

Programování Blue-Bota

určeno: 4. – 5. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině:  22
Žáci si nejprve vyzkouší ovládat BlueBota pomocí tvorby jednoduchého algoritmu v aplikaci BlueBot, kde po zvládnutí základního ovládání mohou vyzkoušet připravené výzvy. Následně přejdou do blokového programovacího prostředí Blue’s Blocks a rozpohybují robota, aby splnil zadaný úkol.
Program není vhodný pro žáky bez zkušenosti s robotickými pomůckami se základním ovládáním pohybu!

 

Tlakohrátky

určeno: 3. – 5. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině:  21
Seminář, v němž si děti mnohé vyzkouší a tak řadu experimentů budou moci zopakovat i jako domácí pokus. S jednoduchými pomůckami dojdeme k zajímavým zjištěním. Pracovním materiálem bude hlavně atmosférický tlak a změny objemu vzduchu. V programu se mimo jiné pokusíme vyvolat ducha v láhvi,  sestavíme jednoduchý automat na nápoje a v závěru vypustíme vzhůru vodní raketu.
 

 

VEX 123

časová dotace: 45 minut
určeno: 1. – 3. třída
max. počet žáků ve skupině: 22
využité technologie v programu: robot VEX® 123
Robotika pro nejmladší ročníky na ZŠ. Programování pomocí tlačítek na těle robota + prostřednictvím kódovací desky (od 3. ročníku). Děti si vyzkouší naprogramovat robota tak, aby dojel po určité trase k cíli, využijeme i gradované úlohy s překážkami. Rychlejší skupiny využijí při řešení úloh i čidlo barvy a programování s podmínkou, případně se popasují se zašifrovanými úlohami.

 

 

Blokuj s VEXem 123

časová dotace: 45 minut
určeno: 4. – 5. třída
max. počet žáků ve skupině: 22
využité technologie v programu: robot VEX® 123
VEX123 je možné programovat i skrze blokové programovací prostředí. Kromě pohybu robota budeme řešit, jakou barvou má svítit, naučíme ho nenarazit do překážky. A ti, kteří mají pro programování vlohy možná zvládnou využít i Vexovu schopnost rozpoznávat barvy.
Program není vhodný pro žáky bez zkušenosti s robotickými pomůckami se základním ovládáním pohybu!

 

DALŠÍ PROGRAMY

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2024