Program pro 1. stupeň ZŠ

Pro žáky mateřských škol a prvního stupně základních škol jsme připravili sérii vzdělávacích programů. Chceme, aby již prostředí mobilní laboratoře v dětech podnítilo chuť objevovat a zkoušet nové věci. Kolegům a kolegyním chceme zároveň představit nové pomůcky a metodické postupy, které mohou  inspirovat. Proto nabízíme následná metodická setkání pro pedagogy, aby si každý mohl vyzkoušet nové pomůcky a nové metody. Klademe důraz na praktickou činnost žáků. Nejsme vědecká show, v Edubusu si většinu experimentů žáci sami vyzkouší. Součástí programu jsou i pracovní listy, které žáky provázejí v průběhu programu.

Programová nabídka:

 

Sucholedokouzla

časová dotace: 45 minut
určeno: 3. – 5. třída
max. počet žáků ve skupině: 22
Co vše dokáže látka, jejíž teplota se blíží -80°C? CO2 v pevném skupenství je zajímavým materiálem pro bádání. V semináři děti pochopí sublimaci, vyzkouší, jak je to s hustotou plynného oxidu uhličitého a zažijí řadu efektních pokusů, které suchý led umožňuje provést.

 

Roboti z autobusu

časová dotace: 45 minut
určeno: 4. – 5. třída
max. počet žáků ve skupině: 22
V tomto vzdělávacím bloku si žáci propojí stavebnici Lego WeDo s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkouší naprogramovat svého robota, aby plnil předem dané zadání. Tato činnost vede k pozitivnímu vztahu nejen k programování, ale rozvíjí kreativitu, komunikaci, jazykové dovednosti a logiku.

 

Haló, tady Ozobot !

časová dotace: 45 minut
určeno: 1. – 5. třída
max. počet žáků ve skupině: 22
Program, který se dětem rozhodně bude líbit. Drobný blikající Ozobot je ideální pomůcka pro úvod do robotiky. Žáci porozumí rozdílu mezi strojem a robotem, seznámí se s jeho základními částmi a funkcemi, a dokonce zvládnou dát Ozobotovi několik úkolů. Program je možné modifikovat, aby byl vhodný i pro ty ročníky, které mají dosud problémy se čtením. .

 

Tlakohrátky

určeno: 3. – 5. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině:  21

Seminář, kde si děti mnohé vyzkouší a řadu věcí budou moci zopakovat jako domácí pokus. S jednoduchými pomůckami dojdeme k zajímavým zjištěním. Pracovním materiálem bude hlavně atmosférický tlak a změny objemu vzduchu. V programu se mimo jiné pokusíme vyvolat ducha v láhvi,  sestavíme jednoduchý automat na nápoje a v závěru vypustíme vzhůru vodní raketu.

 

 

 

Zapojte se do obvodu – Boffin

určeno: 3. – 5. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 22
První krůčky s elektrickými obvody. Program je praktickou hodinou tématu Elektřina v přírodovědě. Žáci se seznámí se základními pojmy, především však budou mít možnost sestavit jednoduchý elektrický obvod a prozkoušet různé materiály ohledně vodivosti. Používaným spotřebičem rozhodně nebude pouze žárovka! A mrkneme se i na vodu, zda vede elektrický proud…
Učitelé uvidí zapojení stavebnice Boffin ve výuce přímo při práci svých žáků.

DALŠÍ PROGRAMY

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2021