Program pro 1. stupeň ZŠ

Pro žáky mateřských škol a prvního stupně základních škol jsme připravili sérii vzdělávacích programů. Chceme, aby již prostředí mobilní laboratoře v dětech podnítilo chuť objevovat a zkoušet nové věci. Kolegům a kolegyním chceme zároveň představit nové pomůcky a metodické postupy, které mohou  inspirovat. Proto nabízíme následná metodická setkání pro pedagogy, aby si každý mohl vyzkoušet nové pomůcky a nové metody. Klademe důraz na praktickou činnost žáků. Nejsme vědecká show, v Edubusu si většinu experimentů žáci sami vyzkouší. Součástí programu jsou i pracovní listy, které žáky provázejí v průběhu programu.

Programová nabídka:

 

Sucholedokouzla

časová dotace: 45 minut
určeno: 4. – 5. třída
max. počet žáků ve skupině: 22

Co vše dokáže látka, jejíž teplota se blíží -80°C? CO2 v pevném skupenství je zajímavým materiálem pro bádání. V semináři děti pochopí sublimaci, vyzkouší, jak je to s hustotou plynného oxidu uhličitého a zažijí řadu efektních pokusů, které suchý led umožňuje provést.

 

Roboti z EDUbusu

časová dotace: 45 minut
určeno: 4. – 5. třída
max. počet žáků ve skupině: 22
využité technologie v programu: tablet s OS Android, stavebnice LEGO® Education SPIKE™ Essential
V tomto vzdělávacím bloku si žáci propojí stavebnici Lego SPIKE Essential s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkouší naprogramovat svého robota, aby plnil předem dané zadání. Tato činnost vede k pozitivnímu vztahu nejen k programování, ale rozvíjí kreativitu, komunikaci, jazykové dovednosti a logiku. Pro starší žáky druhého stupně nabízíme obsahově obdobný program s robotickou stavebnicí pro starší žáky – LEGO® EDUCATION SPIKE™ PRIME (název programu Lego SPIKE).

 

VEX 123

časová dotace: 45 minut
určeno: 1. – 3. třída
max. počet žáků ve skupině: 22
využité technologie v programu: robot VEX® 123
Robotika pro nejmladší ročníky na ZŠ. Programování pomocí tlačítek na těle robota + prostřednictvím kódovací desky (od 3. ročníku). Děti si vyzkouší naprogramovat robota tak, aby dojel po určité trase k cíli, využijeme i gradované úlohy s překážkami. Rychlejší skupiny využijí při řešení úloh i čidlo barvy a programování s podmínkou, případně se popasují se zašifrovanými úlohami.

 

 

Blokuj s VEXem 123

časová dotace: 45 minut
určeno: 4. – 5. třída
max. počet žáků ve skupině: 22
využité technologie v programu: robot VEX® 123
VEX123 je možné programovat i skrze blokové programovací prostředí. Kromě pohybu robota budeme řešit, jakou barvou má svítit, naučíme ho nenarazit do překážky. A ti, kteří mají pro programování vlohy možná zvládnou využít i Vexovu schopnost rozpoznávat barvy.
Program není vhodný pro žáky bez zkušenosti s robotickými pomůckami se základním ovládáním pohybu!

 

Začátky s Blue-Botem

určeno: 1. – 3. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině:  22
Program provede děti hravou formou tvorbou jednoduchých algoritmů, které umožní BlueBotovi přesun do vytyčeného cíle. Budeme pracovat s úsudkem dětí a jeho následným ověřením. Setkáme se i s překážkami, které mohou BlueBota na jeho cestě k cíli potkat.

 

Programování Blue-Bota

určeno: 4. – 5. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině:  22
Žáci si nejprve vyzkouší ovládat BlueBota pomocí tvorby jednoduchého algoritmu v aplikaci BlueBot, kde po zvládnutí základního ovládání mohou vyzkoušet připravené výzvy. Následně přejdou do blokového programovacího prostředí Blue’s Blocks a rozpohybují robota, aby splnil zadaný úkol.
Program není vhodný pro žáky bez zkušenosti s robotickými pomůckami se základním ovládáním pohybu!

 

Tlakohrátky

určeno: 3. – 5. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině:  21
Seminář, v němž si děti mnohé vyzkouší a tak řadu experimentů budou moci zopakovat i jako domácí pokus. S jednoduchými pomůckami dojdeme k zajímavým zjištěním. Pracovním materiálem bude hlavně atmosférický tlak a změny objemu vzduchu. V programu se mimo jiné pokusíme vyvolat ducha v láhvi,  sestavíme jednoduchý automat na nápoje a v závěru vypustíme vzhůru vodní raketu.
 

 

Vypusťte elektrony!

určeno: 4. – 6. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 22
využité technologie v programu: stavebnice BOFFIN
První krůčky s elektrickými obvody. Program je praktickou hodinou tématu Elektřina v přírodovědě. Žáci se seznámí se základními pojmy, především však budou mít možnost sestavit jednoduchý elektrický obvod a vyzkoušet různé materiály z hlediska jejich vodivosti. Používaným spotřebičem rozhodně nebude pouze žárovka! Učitelé uvidí zapojení stavebnice Boffin ve výuce přímo při práci svých žáků.

 

 

Měření teploty

určeno: 4. – 6. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 21

využité technologie v programu: tablet (OS android), dotykový panel, bezdrátový digitální teploměr PASCO
Žáci již mají obecné povědomí o teplotě jako veličině, se kterou se denně setkávají. Náš seminář jim nabízí sledovat změny teploty v různých situacích a za různých podmínek. Vyzkouší si práci s moderním školním bezdrátovým teploměrem. Zjistí, proč je teploměr důležitou pomůckou pro situace, v nichž by nás mohly naše smysly klamat. V neposlední řadě se podíváme na různé druhy teploměrů.

DALŠÍ PROGRAMY

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2023