Program pro střední školy

Před středoškoláky klademe v rámci programů otázky a úkoly k jejichž zodpovězení musí použít hlavu, ruce a své zkušenosti. Sledujeme zjednodušenou linii:

PROBLÉM – HYPOTÉZA – NÁVRH ŘEŠENÍ – REALIZACE – ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Cílem je ukázat, že v současném světě sice budeme většinou pouze uživateli techniky a konzumenty informací, ale je důležité mít představu o základních procesech a principech, na kterých náš svět stojí a které jsou v polytechnice využívány.

DALŠÍ PROGRAMY

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ

PRO 2. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2020