Technologie

 

Připravili jsme pro Vás přehled vybavení, které využíváme v EDUbusu. Nové pomůcky a technologie stále doplňujeme, proto i náš přehled se bude nadále rozrůstat. Vybavení využíváme jak při našich programech pro žáky/studenty, tak je k dispozici pro učitele při seminářích i při neformálních setkáních. Pokud byste chtěli vidět v praxi nějakou novou technologii, či pomůcku, kterou zatím nevyužíváme, ozvěte se nám. Pokusíme se pro vás program s tímto vybavením připravit. Své náměty pište na edubus@eduteam.cz.

  |zrušit výběr|
DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE

DIGITÁLNÍ MIKROSKOPIE

Nejen  pro učitele přírodních věd, ale i pro učitele technických oborů, zdravotnických oborů a dalších jsme v EDUbuse připravili ukázky využití digitálních mikroskopů. Studenti i učitelé si mohou vyzkoušet digitální mikroskop se zvětšením 200x a 500x. K dispozici je jak technologie bezdrátového přenosu, tak i přenos s využitím USB kabelu nejen do PC, ale také do chytrých telefonů a tabletů. K dispozici máme digitální mikroskopy značky Q-scope a mikroskop Levenhuk s digitální okulárovou kamerou.

LEGO® MINDSTORMS®

LEGO® MINDSTORMS®

Sada LEGO® MINDSTORMS® navazuje na stavebnici  LEGO® Education SPIKE ™ Prime a  je určena pro žáky 9. ročníku  a pro studenty středních škol. V rámci výuky robotiky uzavírá tato stavebnice edukativní blok Robotika, který máme připraven od nejnižších ročníků základní školy až po školu střední. Stavebnicové kostky lega jsou opět (jako u všech sad Lega) doplněny programovatelným hubem – programovatelná kostka EV3 (mozek robota). Stavebnice dále obsahuje motory, které představují robotovy svaly, a senzory, díky nimž může robot vnímat a reagovat na okolní svět. Vlastní programování probíhá v jednoduchém a intuitivním grafickém softwaru. Pro zkušenější jsou k dispozici komplexnější programovací prostředí. S touto stavebnicí lze pracovat i bez předchozích zkušeností s robotikou. A pokud začínáte, můžete se inspirovat řadou návodů a manuálů, které jsou volně k dispozici na internetu.
K dispozici máme stavebnice pro ukázku pedagogům a realizujeme i vzdělávací bloky pro studenty.

LEGO® EDUCATION SPIKE™ PRIME

LEGO® EDUCATION SPIKE™ PRIME

Sada LEGO® Education SPIKE ™ Prime je určena pro žáky 7. až 9. ročníku a navazuje tak na stavebnici LEGO® WeDo 2.0. pro mladší školní věk. Stavebnicové kostky lega jsou doplněny programovatelným hubem, který je vybaven 5×5 světelnou maticí, 6 vstupními / výstupními porty, integrovaným 6-osým gyroskopem, reproduktorem, připojením bluetooth a dobíjecí baterií. Kromě této základní jednotky jsou v základní sadě i tři senzory (vzdálenosti, síly, barvy) a velký motor a dva střední motory.

K programování se využívá intuitivního kódovacího jazyka drag-and-drop, který vychází ze Scratch. K dispozici máme stavebnice pro ukázku pedagogům a připravujeme blok pro žáky.

3D TISKÁRNA

3D TISKÁRNA

3D tiskárna je vnímána jako moderní pomůcka pro výuku na základní i střední škole. V EDUbuse  naleznete ukázku 3D tiskárny. S ohledem na časovou náročnost 3D tisku jsme si připravili pro učitele krátké seznámení nejen s tiskem, ale s celým procesem přípravy i realizace tisku 3D objektů. Cílem je ukázat možnosti, ale i úskalí, aby očekávání s využitím 3D tisku ve školním prostředí byla naplněna.

 

ACTIVPANEL

ACTIVPANEL

Pro potřeby vizualizace jsme v našem EDUbusu zvolili ACTIVPANEL – jde o novou generaci dotykové obrazovky. Pracujeme s integrovaným počítačem s operačním systémem Android. Je také možné využít počítač s operačním systémem Windows. Plocha activpanelu je plně dotyková. Protože využíváme k naší práci hodně tablety, tak právě možnost využití operačního systému Android je výhodná, neboť máme k dispozici velký „tablet“ a můžeme tak vizualizovat stejné prostředí, které mají žáci i pedagogové k dispozici.Z prostorových důvodů jsme zvolili nejmenší model s úhlopříčkou 162 cm. Zařízení se vyrábí i ve větších velikostech (úhlopříčka 178 cm, 190 cm, 218 cm…).

Z metodického hlediska velice oceňujeme možnost rychlého bezdrátového zrcadlení obrazovek z libovolného zařízení v učebně. Protože jsme pojízdná laboratoř, velmi nám pomáhá i výborně čitelný obraz v případě slunečných dnů. V neposlední řadě je velice výhodné propojení na cloud a tím i rychlé sdílení vytvořeného obsahu. V našem případě využíváme Google Suite. ACTIVPANEL využíváme ve všech seminářích pro učitele i v programech pro žáky. Více informací naleznete na webu aktivnitrida.cz.

TABLETY

TABLETY

Pro naši práci jak se žáky, tak s učiteli je klíčové využití tabletů, jako základního elektronického komunikačního a pracovního nástroje. V EDUbusu naleznete tablety dvou operačních systémů – android a iOS. Tyto operační systémy se nám jeví, jako nejvhodnější pro zapojení do výuky. Na seminářích ukazujeme různou formu zapojení tabletů – od skupinové práce, přes mobilní učebnu až po model BYOD (zkratka anglického Bring Your Own Device ) – znamená, že si studenti nosí svá vlastní „chytrá“ zařízení do školy, kde je využívají.

Pro všechny tyto modely zapojení máme připravené ukázky využití. Prezentujeme a v ukázkových hodinách využíváme funkční propojení uvedeného vybavení tak, aby technika sloužila v procesu výuky jako pomocník. Propojujeme nejen hardwarově – propojení tabletů s nástroji pro vizualizaci, ale i s dalšími periferiemi (bezdrátové měřící zařízení, robotické stavebnice aj.) Kromě hardwaru se snažíme ukazovat i funkční cloudové řešení (Google Suite).

CLOUD

CLOUD

Cloudové prostředí by mělo být základem každé moderní školy. V našich programech i seminářích pracujeme v cloudovém prostředí Google SUITE. Ukazujeme, jak díky cloudu můžeme okamžitě přenášet a sdílet naměřená data, která učitel následně jednoduše vyhodnotí a dá žákovi/studentovi zpětnou vazbu. Cloud přináší škole řadu výhod – kromě sdíleného prostředí i sadu kancelářských programů (dokumenty, tabulky, prezentace). Pro školy byla vytvořena speciální webová služba Google Classroom. Pokud uvažujete o využití tabletů ve vaší škole, tak prvním krokem je právě zavedení cloudu, neboť bez cloudu není ve škole možné efektivně s tablety pracovat.
Pro školu toto řešení přináší i finanční výhody. Dvě největší a nejpropracovanější cloudová řešení jsou pro školy ZDARMA. Jediné výdaje spojené se zavedením cloudu je úvodní nastavení a následné, optimálně dlouhodobé, školení pedagogického sboru. Kromě prostředí od Googlu může škola využívat i druhé řešení a to od společnosti Microsoft – Office 365. Pokud máte zájem o zavedení a proškolení pedagogického sboru, tak více informací naleznete na stránkách eduteam.cz.

APLIKACE

APLIKACE

Již několik let vytváříme databázi aplikací, které můžete využívat pro výuku. Snažíme se vybírat aplikace vhodné pro školní využití. Pro rychlejší orientaci jsme v rámci databáze vytvořili filtr, v němž si každý nalezne aplikaci podle využití ve vyučovacím předmětu a současně dle preferovaného operačního systému. Naši databázi průběžně doplňujeme o další zdroje – on-line aplikace, volně dostupné výukové zdroje a další. S řadou těchto aplikací pracujeme v našich programech pro žáky a seminářích pro učitele. Databázi naleznete na stránkách EDUTEAM.CZ – inspirace pro výuku.

FISCHERTECHNIK

FISCHERTECHNIK

Edukativní stavebnice pro žáky základních i studenty středních škol. Stavebnice dovážená z Německa vyniká svým propracováním a možností kombinovat jednotlivé sety. Základní stavební dílky jsou doplněny různými elektronickými součástkami jako jsou různé druhy senzorů, motorů, čidel aj. Své využití má i mimo školství, kde se využívá k simulaci různých výrobních procesů. V EDUbuse  jsme si pro vás připravili ukázku stavebnic „Optika a světlo“, „Mechanika“ a „Elektronika“. Další druhy stavebnic naleznete ZDE.

PASCO

PASCO

Pro potřeby výuky přírodních věd využíváme čidla a senzory se softwarem PASCO. Hlavně nová generace bezdrátových čidel je pro použití ve výuce velice jednoduchá a efektivní. V programech pro žáky využíváme čidla pro předměty fyzika, chemie, připravujeme seminář pro biologii a zeměpis. Bezdrátová technologie nám umožňuje propojení s tablety, díky čemuž můžeme velice jednoduše realizovat badatelskou výuku ve skupinách, případně i jako individuální práci žáků. Velice intuitivní je česky lokalizovaný software – SPARKvue. Více informací naleznete na pasco.cz

Při návštěvě programů pro žáky můžete vidět využití základní sady. Pro pedagogy máme k dispozici i další čidla. Můžete si prohlédnout a vyzkoušet:
– bezdrátový senzor teploty
– bezdrátový senzor síly a zrychlení
– bezdrátový senzor tlaku
– bezdrátový senzor počasí a anemometrem a GPS
– bezdrátový senzor napětí
– bezdrátový senzor proudu
– bezdrátový světelný senzor
– bezdrátový senzor CO2
a další….

HORIZON ENERGY BOX

HORIZON ENERGY BOX

V současnosti se hodně mluví o ekologické udržitelnosti našeho životního stylu a tedy také o  alternativních zdrojích energie. Souprava Horizon Energy Box nabízí celou paletu modelů těchto zdrojů. Plný výčet naleznete na konci článku. Tyto zdroje jsou doplněny ručním generátorem (dynamem), na kterém jde kromě přeměny kinetické energie na elektrickou ukázat také „ukládání“ elektrické energie do kondenzátoru. Všechny články jsou schopné pro demonstraci rozsvítit diody či roztočit malé elektromotorky s vrtulkou. Soupravu jde ve výuce využít jak pro demonstraci jevů, tak pro samostatné žákovské aktivity.
Souprava obsahuje tyto zdroje:
Etanolový palivový článek
Vodíkové palivové články
Solný článek
Solární panel
Termoelektrický článek
Větrná turbína
TERMOKAMERY

TERMOKAMERY

V naší laboratoři si můžete vyzkoušet termokamery, která pracuje na principu bezdotykového měření teploty. Termokameru lze využít pro práci jak na základní, tak i na střední škole. K dispozici máme termokameru od firmy Fluke, ale je možné využívat i jiné značky – například FLIR, InfraTec. Pomocí termokamery můžete sledovat okamžité tepelné změny. Sice nenaměříte absolutně přesné hodnoty, ale pro potřeby výuky je plně dostačující. Na praktických ukázkách můžete probrat termíny – emisivita, zdánlivá odražená teplota aj. Kromě uvedené kamery máme k dispozici i další typy, které lze využít ve výuce. 

Termokameru využijete pro skupinovou práci jak ve třídě, tak i jako pomůcku pro získávání dat z terénního měření.

OZOBOT

OZOBOT

Pro nejmenší žáčky (a nejen pro ně) jsme si připravili ukázku práce s ozoboty. V EDUbusu máme k dispozici obě varianty – OZOBOT BIT – jde o verzi, kterou využíváme v našem programu Haló, tady Ozobot! Tohoto ozobota není možné propojit s tabletem ani telefonem přes bluethoot, má méně senzorů, ale dá se s ním dělat mnoho zajímavých aktivit.
Pro učitele máme k vyzkoušení i dražší variantu OZOBOT EVO. Jde o programovatelného robota, kterého můžete ovládat několika způsoby. Lze ho ovládat pomocí kresby na papír s využitím barevných kódů. Kromě pokynů z papíru ho lze programovat pomocí technologie Blockly od Googlu – ozoblockly.com. Největší výhodou tohoto programovacího prostředí je možnost přizpůsobit jazyk dle úrovně žáků – od začátečníků až po pokročilé.
OZOBOTA EVO lze  pomocí technologie bluetooth propojit s aplikací dostupnou v operačních systémech iOS a Android.

SAM LABS

SAM LABS

Tato pomůcka  kombinuje stavebnici, elektroniku a programování. Své využití nalezne ve třídách prvního i druhého stupně základních škol. Velkou výhodou je kompatibilita s iOS, Android i Windows. Zajímavě kombinuje fyzické a virtuální bloky doplněné o vizuálně a názorně vytvořenou aplikaci. Fyzické bezdrátové moduly se připojují přes bluetooth s počítačem nebo tabletem a vzniká tak velice kreativní prostředí, které rozvíjí logické myšlení žáků. Pro začínající „programátory“ je připraveno i několik metodicky zpracovaných aktivit, které pomohou každému učiteli rychle tuto pomůcku zapojit do výuky.

Pro práci je připraveno několik programovacích prostředí. SAM Space – intuitivní aplikace založená na „flow-based“ programování. Jednotlivé programovací celky existují v podobě uzlů, které si programátor poskládá za sebe.Tyto uzly se poskládají do funkčního celku a o samotný kód se stará systém. Druhou možností je využít prostředí Blockly – blokové programování. Tuto formu programování využívá většina edukativních prostředí určených pro výuku programování či robotiky.

LEGO® Education WeDo

LEGO® Education WeDo

Stavebnici Lego WeDo máme jako jednu z řady možností pro výuku robotiky na základní škole. Aktivně tuto stavebnici využíváme v programu Roboti z autobusu. V rámci tohoto programu si žáci vyzkouší manuální činnost, kdy z kostiček lega postaví konkrétního „robota“. Následně se naučí s využitím tabletu tohoto robota naprogramovat tak, aby plnil zadané úkoly. Jde o komplexní činnost žáka, která kombinuje řadu činností a dovedností – spojení bezdrátovým připojením, práci s tabletem. Často využíváme skupinovou práci a tím přichází na řadu i mnoho sociálních dovedností – komunikace, kooperace, umění kompromisu a další. Učitel pak má možnost sledovat své žáky při práci, vidět jejich reakce na zadané úkoly, pozorovat je v sociální interakci, komunikaci. Pro učitele máme také připravené stavebnice a každý vyučující si může vyzkoušet postavit svého robota. Rádi Vám pomůžeme a přidáme i několik metodických nápadů.

Lego WeDo využijete pro své žáky od 3. – 4. třídy. Lze využít i pro začínající programátory na stupni druhém. Využitím stavebnice rozvíjíte technickou gramotnost a současně si děti samy vyzkouší programování. Přijďte si vše do naší polytechnické laboratoře vyzkoušet.

CLASS VR

CLASS VR

Class VR Box – náhlavní sety určené do školních lavic pro virtuální, mix a augmentovanou realitu. K dispozici je i databáze studijního obsahu – 3D objekty, 360°obrázky a videa. Největší výhodou Class VR je možnost, kdy učitel spravuje, řídí a distribuuje obsah pro žákovské náhlavní VR sety žáků.

OCULUS GO / QUEST

OCULUS GO / QUEST

Jde o 3D brýle platformy OCULUS. V EDUbuse je máme pro ukázku, jak lze využít virtuální realitu a jaké jsou její aktuální možnosti. Tyto brýle již řadíme do oblasti „pokročilých headsetů“. Největší výhodu spatřujeme v tom, že nepotřebují žádný chytrý telefon ani výkonný počítač. Ovládání i nastavení je intuitivní a jediné co je potřeba, je připojení k WiFi.

Oba modely OCULUS GO i OCULUS QUEST si jsou na první pohled podobné. Největší rozdíl je v hardwaru brýlí, kdy QUEST mají výkonnější vybavení a umožňují vnímat pohyby ve všech směrech stejně jako modely dražších brýlí, které jsou napojeny na výkonné herní PC/notebooky.

MODEL MOTORU

MODEL MOTORU

Stavebnice čtyřválcového motoru je navržena podle benzínového řadového motoru. Stavebnice obsahuje 357ks součástek a proces skládání se hodně blíží reálnému provozu. Celý motor je vyroben z kovu. Složení motoru trvá cca 2 – 4 hodiny podle zkušeností sestavujících. V EDUbuse jej prezentujeme jako ukázku možnosti jeho využití ve fyzice na základní škole a v technických předmětech na středních školách.
Motor je poháněn elektromotorem. Při plném výkonu funguje přibližně 30 minut.

MAGNETICKÝ BOFFIN

MAGNETICKÝ BOFFIN

Stavebnice Boffin Magnetic lze využít pro žáky prvního i druhého stupně. Pomocí přiložené brožury můžete vytvářet až 200 unikátních projektů, které vás nejen zabaví, ale zároveň také vzdělají v oblasti elektroniky a okolního světa. Stavebnice obsahuje více než 50 druhů součástek. Základem stavebnice  je magnetická podložka, která funguje na principu technologie magnetizmu a vodivé plochy. Díky tomu můžete využít podložku z obou stran. Podložka je složena ze 3 částí.

BOFFIN

BOFFIN

Elektronickou stavebnici Boffin využíváme k výuce nejen elektrických obvodů. Tématika elektrických obvodů se většinou vyučuje na druhém stupni. Přesto máme zkušenosti, že jednoduchý elektrický obvod rádi sestavují i děti prvního stupně. A nejen sestavují, ale pokud je hodina vedena i správně metodicky, tak jsou schopni si řadu pojmů a informací osvojit.

Stavebnice obsahuje řadu projektů. Konkrétně na palubě EDubusu máme k dispozici stavebnici Boffin 500 – která nabízí cca 500 projektů. Lze ji využít i pro projekty další, případně vytvářet vlastní, které přímo mohou demonstrovat probírané učivo formou vlastních jednoduchých elektrických obvodů. Více informací naleznete na webu boffin.cz .

Aktuálně stavebnici využíváme pro projekty druhého stupně. Na seminářích pro učitele máme k dispozici stavebnice pro skupinovou práci, případně i pro individuální otestování.

3D PERA

3D PERA

V EDUbuse si mohou učitelé vyzkoušet i 3D tisková pera. Zvolili jsme pera 3Dsimo. Tato pomůcka funguje na stejném principu jako 3D tiskárny, jen s tím rozdílem, že samotné vrstvení nevykonává stroj, ale lidská ruka. Plastová vlákna jsou pomocí pera roztavena a vytlačována v tvarovatelné podobě ven a lze jimi vytvářet jednoduché i složitější 2D nebo 3D výrobky. K dispozici máme dvě pera. 3DSIMO BASIC je vhodné pro menší děti – důraz je kladen na bezpečnost (nízká teplota roztaveného plastu). Pro práci větších žáků lze využít již 3DSIMO multiPro. Toto pero má více možností využití – jednoduchou výměnou nádstavců (4 nástavce) lze pero využívat i jako tavnou drátovou pilu nebo pájku.

MERGE CUBE

MERGE CUBE

Tato kostka se speciální povrchovou texturou umožňuje seznámit žáky/studenty i pedagogy s pojmem rozšířená realita (označovaná zkratkou AR – angl. augmented reality). Pro čtení rozšířené reality potřebujete mí buď tablet nebo smartphon. Do těchto zařízení si nainstalujete speciální aplikace, které vám umožní vstoupit do světa AR. Tato pomůcka je spíše zpestřením výuky a motivačním nástrojem. Nejzajímavější aplikace jsme pro vás vybrali na našem webu inspirace pro výuku. Aplikace v seznamu najdete jednoduše – do pole „Název“ zadejte MERGE Cube a vyfiltrují se vám všechny aplikace, které komunikují s touto kostkou.

SADA PRO POKUSY S VAKUEM

SADA PRO POKUSY S VAKUEM

Realizaci základních demonstračních pokusů v prostředí se sníženým tlakem nám v EDUbusu umožňuje kvalitní rotační olejová vývěva. Vývěva je doplněna recipientem a talířem s gumovým těsněním a elektrickými zdířkami. Jako příslušenství máme funkční model kovových Magdeburských polokoulí s držáky. Příklady realizovaných pokusů: var vody při nízkém tlaku či provedení historického pokusu pana  Otto von Gruericke (bez koňských potahů).

CIRCUIT SCRIBE

CIRCUIT SCRIBE

Tuto „stavebnici“  lze využívat k tvorbě elektrických obvodů. Jde o netradiční formu sestavování elektrických obvodů. Obvod můžete doslova nakreslit na kus papíru, přiložit k němu zdroj a diodu a kresbičkou na papíře začne protékat proud. Funkčnost takového mechanismu spočívá v tom, že k nákresům používáme speciální pero, jehož „inkoust“ obsahuje vodivé stříbro.

Pomůcku máme  v EDUbusu spíše jako zajímavost. Ve škole lze využívat, ale poměr cena/výkon není prozatím příznivý. Asi největším problémem je vlastní pero, jehož náplň lze využít jen pro několik obvodů. Doporučujeme spíše pro zpestření výuky fyziky na základní škole a pro názornost, co vše může být vodivé.

 

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2021