Program pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií již předpokládáme základní povědomí o terminologii, znalostech a dovednostech. Program je proto již více profilován jednak v rámci vyučovaných předmětů (fyzika, chemie, biologie, dílny, ict), ale i v obsahu, který jde více do hloubky u konkrétních jevů. Preferujeme plné pochopení menšího počtu jevů v jedné časové jednotce před širší obecnou informací. V oblasti praktických dovedností jsou zařazovány činnosti, které vyžadují několik následných kroků či práce s menšími objekty (matičky, hřebíčky). Jako příklad můžeme uvést práci se stavebnicí Merkur, sešroubování krabičky, vytvoření periskopu.

Programová nabídka:

 

Mobil ve výuce

určeno: 6. – 9. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 22

využité technologie v programu: mobilní telefon Pixel 6A
Připravili jsme pro vás a vaše žáky program, který vás provede širokou škálou možností využití mobilního telefonu ve výuce. Ukážeme, jak využít řadu čidel, která má již každý mobilní telefon v sobě, a vyzkoušíme si ho propojit i s dalšími technologiemi. Představíme si a vyzkoušíme i další nástroje, které je možné ve výuce využívat pro efektivní integraci mobilních telefonů do výuky – mobil jako nástroj pro efektivní sdílení materiálů, získávání rychlé zpětné vazby a nezapomeneme ani na ukazku využití umělé inteligence ve vybraných aplikacích. Seminář bude realizován na nejpoužívanější platformě operačního systému mobilních telefonů – Android. Výstupy semináře se však snadno dají využít i pro platfomu iOS.

Pracovní list

 

3D tisk

určeno: 7. – 9. třída
časová dotace: 90 minut
max. počet žáků ve skupině: 18

využité technologie v programu: 3D tiskárna Prusa mini, tablet/notebook s OS Windows
Program seznámí žáky s problematikou 3D tisku.  Představíme si zdroje 3D objektů, které jsou volně stažitelné na internetu. Žáci si v rámci programu projdou celý proces tvorby 3D objektu – od modelování v on-line prostředí – https://www.tinkercad.com/  až po předtiskovou úpravu v softwaru PrusaSlicer.  Seznámíme se s aktuálně dostupnými technologiemi 3D tisku na trhu a materiály vhodné pro tvorbu objektů. Dojde i na vytištěných vytvořených objektů.

 

 

Micro:bit

určeno: 7. – 9. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 20

využité technologie v programu: mikropočítač Micro:bit,  tablet/notebook s OS Windows
Program seznámí žáky s mikropočítačem mikro:bit. S využitím notebooku/tabletu si vyzkoušíme propojení a následné naprogramování jednoduchých aktivit. Program je určen pro školy, které tuto technologii nemají a uvažují o jejím zapojení do výuky. Programovat se bude v jednoduchém grafickém prostředí https://microbit.org/code/. 

 

Roboti z EDUbusu

určeno: 6. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 22
využité technologie v programu: tablet (OS android), dotykový panel, Lego SPIKE Essential
V tomto vzdělávacím bloku si žáci propojí stavebnici Lego SPIKE Essential s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkouší naprogramovat svého robota, aby plnil předem dané zadání. Tato činnost vede k pozitivnímu vztahu nejen k programování, ale rozvíjí kreativitu, komunikaci, jazykové dovednosti a logiku. Pro starší žáky druhého stupně nabízíme obsahově obdobný program s robotickou stavebnicí pro starší žáky – LEGO® EDUCATION SPIKE™ PRIME (název programu Lego SPIKE).

Pracovní list

 
 

Měření teploty

určeno: 6. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 21

využité technologie v programu: tablet (OS android), dotykový panel, bezdrátový digitální teploměr PASCO
Žáci již mají obecné povědomí o teplotě jako veličině, se kterou se denně setkávají. Náš seminář jim nabízí sledovat změny teploty v různých situacích a za různých podmínek. Vyzkouší si práci s moderním školním bezdrátovým teploměrem. Zjistí, proč je teploměr důležitou pomůckou pro situace, v nichž by nás mohly naše smysly klamat. V neposlední řadě se podíváme na různé druhy teploměrů.

Pracovní list

 

 

Termokamery ve výuce

určeno: 7. – 9. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 21
využité technologie v programu: tablet (OS android), dotykový panel, termokamery
Co vidíme termokamerou? Kde je v praxi využíváme? Jakou tepelnou stopu zanechává člověk? Žáci si vyzkouší práci s kamerou a postupně vlastní prací získají odpovědi na uvedené otázky i některé další. Zažijí tak na vlastní kůži využití moderních přístrojů, které nám umožňují rozšíření našich smyslů. Vyučující v rámci programu uvidí své žáky při práci s touto technologií a mohou se rozhodnout, zda by ji rádi zařadili do svých vyučovacích hodin.

Pracovní list

 

 

Energie

určeno: 8. – 9. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 20

V každodenním životě slyšíme pojem Energie. Jaká je však jeho definice? V čem se měří? Žáci se rozdělí do skupinek na jednotlivá pracoviště, kde si vyzkouší změřit napětí a proud s využitím různých zdrojů energie. K měření budeme využívat bezdrátová čidla PASCO a k výrobě energie využijeme pomůcky z HORIZON ENERGY BOX.
 
 

Lego SPIKE

 

určeno: 7. – 9. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 21

využité technologie v programu: tablet (OS android), dotykový panel, Lego SPIKE PRIME, Chromcast
Žáci pracují ve dvojicích až trojicích a mají k dispozici součásti stavebnice Lega Spike Prime. Program předpokládá nulovou či minimální znalost blokového programování. Děti si vyzkouší naprogramovat displej řídící jednotky, následně postaví jednoduché třídící zařízení – využijeme čidlo barvy a budeme pracovat s podmínkou. Při programování žáci využijí znalost základních anglických slov.

Pracovní list

 
 

S proudem na praktické vlně

určeno: 8. – 9. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 21
využité technologie v programu: tablet (OS Android), dotykový panel, elektrotechnická stavebnice Boffin, bezdrátový voltmetr a ampérmetr PASCO
V průběhu výuky fyziky na základní škole se žáci několikrát učí o elektřině. Náš seminář shrnuje, pomocí elektronické stavebnice Boffin, poznatky o elektrickém obvodu. Žáci sestaví jednoduchý obvod, změří napětí a proud v různých typech obvodů. Měření následně sdílí do společné tabulky tak, aby svoje měření mohli porovnávat s ostatními skupinami.

Pracovní list

 
 

Digitální mikroskopie

určeno: 6. – 9. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 21

využité technologie v programu: tablet (OS android), dotykový panel, digitální mikroskopy se zvětšením 200x a 500x
V programu jsou využity 2 typy digitálních mikroskopů – se zvětšením až 200x a 500x. S jejich pomocí a prostřednictvím tabletu nahlédneme do světa, který je na pokraji či za hranicí rozlišitelnosti lidským okem. Vše bude větší, zvýrazní se detaily, našemu zraku se vykreslí skryté tvary. Podíváme se na běžné věci kolem sebe, na lidskou pokožku, připraveny máme trvalé preparáty, ale určitě zajímavé bude pozorovat i objekty z oblasti techniky. Nejzajímavější pozorování žáci vyfotí a zašlou lektorovi pro zobrazení ostatním spolužákům – využijeme cloudové řešení sdílení získaných fotografií.

Pracovní list

 

 

Když je led suchý…

určeno: 6. – 9. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 21
využité technologie v programu: tablet (OS android), dotykový panel, PASCO – bezdrátový senzor
CO2
Co vše dokáže látka, jejíž teplota se blíží -80°C? CO2 v pevném skupenství je zajímavým materiálem pro bádání. V programu žáci v rámci zkumavkových pokusů pochopí sublimaci, vyzkouší si přelévat plyn, mrkneme na to, jak je to s hustotou plynného oxidu uhličitého a zažijí další efektní experimenty, které suchý led umožňuje provést. V závěru žáci provedou měření koncentrace oxidu uhličitého bezdrátovým senzorem PASCO propojeným s tabletem v aplikaci Sparkvue.

Pracovní list

 

 

Tlak

určeno: 6. – 9. třída
časová dotace: 45 minut
max. počet žáků ve skupině: 20

využité technologie v programu: tablet (OS android), dotykový panel, senzor tlaku PASCO
Žáci se seznámí s pojmy tlak a podtlak. Při demonstračních a žákovských pokusech se zaměříme na atmosférický tlak a jeho projevy. Efektní pokusy zajišťuje olejová vývěva s recipientem, objevíme kouzlo násosky ohnuté. Pomocí měřícího systému PASCO změříme hodnotu atmosférického tlaku v různých výškách a v uzavřené nádobě.

Pracovní list

DALŠÍ PROGRAMY

PRO 1. STUPEŇ ZŠ

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2024