Nadace VILLUM FONDEN

Nadace VILLUM FONDEN se rozhodla podpořit náš vzdělávací projekt a výrazně tak pomohla jeho dalšímu rozvoji. Díky tomuto partnerství se nám podařilo připravit a zrealizovat projekt EDUgrant, který významným a pro Českou republiku ojedinělým přístupem pomáhá na základních i středních školách.
VILLUM FONDEN (součást Nadace VELUX) je filantropická nadace, která podporuje technické, vědecké, environmentální, sociální, vzdělávací a kulturní projekty nejen v Dánsku, ale i na mezinárodní úrovni. V oblasti vzdělávání se nadace zaměřuje na podporu zlepšování kvality odborného vzdělávání a odborné praxe mladých lidí ve střední a východní Evropě.
https://veluxfoundations.dk
 
 
 

Nadace ORLEN Unipetrol

Nadace Unipetrol všestranně přispívá k rozvoji české společnosti a zlepšování kvality života zaměřením se na podporu středoškolského a vysokoškolského vzdělávání, na popularizaci přírodních věd a technických oborů, na podporu vědy, výzkumu a vývoje. Nadace klade důraz na vyrovnávání příležitostí k individuálnímu rozvoji a to zejména v oblastech s vysokou nezaměstnaností a na podporu osob, pro něž složitá finanční situace znamená překážku ve vzdělávání. Své cíle Nadace realizuje prostřednictvím stipendijních programů, grantových programů na podporu středních škol a placených stáží pro studenty.
 
 

Dále nás podporují

 
 

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2024