Nadace VILLUM FONDEN

Nadace VILLUM FONDEN se rozhodla podpořit náš vzdělávací projekt a výrazně tak pomohla jeho dalšímu rozvoji. Díky tomuto partnerství se nám podařilo připravit a zrealizovat projekt EDUgrant, který významným a pro Českou republiku ojedinělým přístupem pomáhá na základních i středních školách.
VILLUM FONDEN (součást Nadace VELUX) je filantropická nadace, která podporuje technické, vědecké, environmentální, sociální, vzdělávací a kulturní projekty nejen v Dánsku, ale i na mezinárodní úrovni. V oblasti vzdělávání se nadace zaměřuje na podporu zlepšování kvality odborného vzdělávání a odborné praxe mladých lidí ve střední a východní Evropě.
https://veluxfoundations.dk
 
 
 

Nadace Unipetrol

Nadace Unipetrol všestranně přispívá k rozvoji české společnosti a zlepšování kvality života zaměřením se na podporu středoškolského a vysokoškolského vzdělávání, na popularizaci přírodních věd a technických oborů, na podporu vědy, výzkumu a vývoje. Nadace klade důraz na vyrovnávání příležitostí k individuálnímu rozvoji a to zejména v oblastech s vysokou nezaměstnaností a na podporu osob, pro něž složitá finanční situace znamená překážku ve vzdělávání. Své cíle Nadace realizuje prostřednictvím stipendijních programů, grantových programů na podporu středních škol a placených stáží pro studenty.
 
 

PASCO scientific

Společnost Profimedia podpořila projekt bezplatnou zápůjčkou badatelských sad PASCO Sensorium, které umožňují žákům aktivně zkoumat přírodu a zapojovat při tom svoji představivost. Pokud žákům dáte k dispozici moderní senzory a software, dostanou do rukou nástroje, které jim umožní utkávat se ve škole se skutečnými výzvami a ne s pouhým memorováním faktů. Poskytnuté sady nám dovolují  vytvořit pro žáky badatelsky orientované prostředí, zapojit žáky aktivně do výuky. Základními výstupy studia přírodních věd s využitím senzorů jsou dovednosti uplatnitelné ve 21. stolení, zejména pak kreativita, komunikace nebo kritické myšlení. Využití sad je možné za pomoci běžného počítače, tabletu i telefonu.

Promethean

Společnost Promethean nám bezplatně poskytla ActivPanel, který na rozdíl od interaktivní tabule představuje řešení typu „vše v jednom“. Navíc obsahuje i výkonný minipočítač se systémem Android, který z něj dělá obrovský tablet v čele učebny. Přímo z domovské obrazovky se můžete připojit k neustále se rozšiřující nabídce vzdělávacích aplikací. Pomocí snadného zrcadlení mobilních zařízení můžete sdílet obsah nebo můžete připojit další zařízení Bluetooth®, jako jsou měřicí čidla či roboti, a zpestřit tak výuku. ActivPanel nabízí obrazovku s vysokým rozlišením, která je mnohem jasnější než obraz z projektoru. Inovativní technologie InGlass zajišťuje bezproblémové psaní, jako byste používali pera a papíru, učitelé a studenti tak mohou snadno spolupracovat. Použitím interaktivního panelu eliminuje klasické neduhy interaktivní tabule jako jsou nepříjemné stíny, pravidelné kalibraci, čistění filtru nebo výměnám lamp.
www.activboard.cz

Dále nás podporují

 
 

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2021