Technologie

 

Připravili jsme pro Vás přehled vybavení, které využíváme v EDUbusu. Nové pomůcky a technologie stále doplňujeme, proto i náš přehled se bude nadále rozrůstat. Vybavení využíváme jak při našich programech pro žáky/studenty, tak je k dispozici pro učitele při seminářích i při neformálních setkáních. Pokud byste chtěli vidět v praxi nějakou novou technologii, či pomůcku, kterou zatím nevyužíváme, ozvěte se nám. Pokusíme se pro vás program s tímto vybavením připravit. Své náměty pište na edubus@eduteam.cz.

  |zrušit výběr|
ACTIVPANEL

ACTIVPANEL

Pro potřeby vizualizace jsme v našem EDUbusu zvolili ACTIVPANEL – jde o novou generaci dotykové obrazovky. Pracujeme s integrovaným počítačem s operačním systémem Android. Je také možné využít počítač s operačním systémem Windows. Plocha activpanelu je plně dotyková. Protože využíváme k naší práci hodně tablety, tak právě možnost využití operačního systému Android je výhodná, neboť máme k dispozici velký „tablet“ a můžeme tak vizualizovat stejné prostředí, které mají žáci i pedagogové k dispozici.Z prostorových důvodů jsme zvolili nejmenší model s úhlopříčkou 162 cm. Zařízení se vyrábí i ve větších velikostech (úhlopříčka 178 cm, 190 cm, 218 cm…).

Z metodického hlediska velice oceňujeme možnost rychlého bezdrátového zrcadlení obrazovek z libovolného zařízení v učebně. Protože jsme pojízdná laboratoř, velmi nám pomáhá i výborně čitelný obraz v případě slunečných dnů. V neposlední řadě je velice výhodné propojení na cloud a tím i rychlé sdílení vytvořeného obsahu. V našem případě využíváme Google Suite. ACTIVPANEL využíváme ve všech seminářích pro učitele i v programech pro žáky. Více informací naleznete na webu aktivnitrida.cz.

TABLETY

TABLETY

Pro naši práci jak se žáky, tak s učiteli je klíčové využití tabletů, jako základního elektronického komunikačního a pracovního nástroje. V EDUbusu naleznete tablety dvou operačních systémů – android a iOS. Tyto operační systémy se nám jeví, jako nejvhodnější pro zapojení do výuky. Na seminářích ukazujeme různou formu zapojení tabletů – od skupinové práce, přes mobilní učebnu až po model BYOD (zkratka anglického Bring Your Own Device ) – znamená, že si studenti nosí svá vlastní „chytrá“ zařízení do školy, kde je využívají.

Pro všechny tyto modely zapojení máme připravené ukázky využití. Prezentujeme a v ukázkových hodinách využíváme funkční propojení uvedeného vybavení tak, aby technika sloužila v procesu výuky jako pomocník. Propojujeme nejen hardwarově – propojení tabletů s nástroji pro vizualizaci, ale i s dalšími periferiemi (bezdrátové měřící zařízení, robotické stavebnice aj.) Kromě hardwaru se snažíme ukazovat i funkční cloudové řešení (Google Suite).

APLIKACE

APLIKACE

Již několik let vytváříme databázi aplikací, které můžete využívat pro výuku. Snažíme se vybírat aplikace vhodné pro školní využití. Pro rychlejší orientaci jsme v rámci databáze vytvořili filtr, v němž si každý nalezne aplikaci podle využití ve vyučovacím předmětu a současně dle preferovaného operačního systému. Naši databázi průběžně doplňujeme o další zdroje – on-line aplikace, volně dostupné výukové zdroje a další. S řadou těchto aplikací pracujeme v našich programech pro žáky a seminářích pro učitele. Databázi naleznete na stránkách EDUTEAM.CZ – inspirace pro výuku.

PASCO

PASCO

Pro potřeby výuky přírodních věd využíváme čidla a senzory se softwarem PASCO. Hlavně nová generace bezdrátových čidel je pro použití ve výuce velice jednoduchá a efektivní. V programech pro žáky využíváme čidla pro předměty fyzika, chemie, připravujeme seminář pro biologii a zeměpis. Bezdrátová technologie nám umožňuje propojení s tablety, díky čemuž můžeme velice jednoduše realizovat badatelskou výuku ve skupinách, případně i jako individuální práci žáků. Velice intuitivní je česky lokalizovaný software – SPARKvue. Více informací naleznete na pasco.cz

Při návštěvě programů pro žáky můžete vidět využití základní sady. Pro pedagogy máme k dispozici i další čidla. Můžete si prohlédnout a vyzkoušet:
– bezdrátový senzor teploty
– bezdrátový senzor síly a zrychlení
– bezdrátový senzor tlaku
– bezdrátový senzor počasí a anemometrem a GPS
– bezdrátový senzor napětí
– bezdrátový senzor proudu
– bezdrátový světelný senzor
– bezdrátový senzor CO2
a další….

CLOUD

CLOUD

Cloudové prostředí by mělo být základem každé moderní školy. V našich programech i seminářích pracujeme v cloudovém prostředí Google SUITE. Ukazujeme, jak díky cloudu můžeme okamžitě přenášet a sdílet naměřená data, která učitel následně jednoduše vyhodnotí a dá žákovi/studentovi zpětnou vazbu. Cloud přináší škole řadu výhod – kromě sdíleného prostředí i sadu kancelářských programů (dokumenty, tabulky, prezentace). Pro školy byla vytvořena speciální webová služba Google Classroom. Pokud uvažujete o využití tabletů ve vaší škole, tak prvním krokem je právě zavedení cloudu, neboť bez cloudu není ve škole možné efektivně s tablety pracovat.
Pro školu toto řešení přináší i finanční výhody. Dvě největší a nejpropracovanější cloudová řešení jsou pro školy ZDARMA. Jediné výdaje spojené se zavedením cloudu je úvodní nastavení a následné, optimálně dlouhodobé, školení pedagogického sboru. Kromě prostředí od Googlu může škola využívat i druhé řešení a to od společnosti Microsoft – Office 365. Pokud máte zájem o zavedení a proškolení pedagogického sboru, tak více informací naleznete na stránkách eduteam.cz.

OZOBOT

OZOBOT

Pro nejmenší žáčky (a nejen pro ně) jsme si připravili ukázku práce s ozoboty. V EDUbusu máme k dispozici obě varianty – OZOBOT BIT – jde o verzi, kterou využíváme v našem programu Haló, tady Ozobot! Tohoto ozobota není možné propojit s tabletem ani telefonem přes bluethoot, má méně senzorů, ale dá se s ním dělat mnoho zajímavých aktivit.
Pro učitele máme k vyzkoušení i dražší variantu OZOBOT EVO. Jde o programovatelného robota, kterého můžete ovládat několika způsoby. Lze ho ovládat pomocí kresby na papír s využitím barevných kódů. Kromě pokynů z papíru ho lze programovat pomocí technologie Blockly od Googlu – ozoblockly.com. Největší výhodou tohoto programovacího prostředí je možnost přizpůsobit jazyk dle úrovně žáků – od začátečníků až po pokročilé.
OZOBOTA EVO lze  pomocí technologie bluetooth propojit s aplikací dostupnou v operačních systémech iOS a Android.

SAM Labs

SAM Labs

Tato pomůcka  kombinuje stavebnici, elektroniku a programování. Své využití nalezne ve třídách prvního i druhého stupně základních škol. Velkou výhodou je kompatibilita s iOS, Android i Windows. Zajímavě kombinuje fyzické a virtuální bloky doplněné o vizuálně a názorně vytvořenou aplikaci. Fyzické bezdrátové moduly se připojují přes bluetooth s počítačem nebo tabletem a vzniká tak velice kreativní prostředí, které rozvíjí logické myšlení žáků. Pro začínající „programátory“ je připraveno i několik metodicky zpracovaných aktivit, které pomohou každému učiteli rychle tuto pomůcku zapojit do výuky.

Pro práci je připraveno několik programovacích prostředí. SAM Space – intuitivní aplikace založená na „flow-based“ programování. Jednotlivé programovací celky existují v podobě uzlů, které si programátor poskládá za sebe.Tyto uzly se poskládají do funkčního celku a o samotný kód se stará systém. Druhou možností je využít prostředí Blockly – blokové programování. Tuto formu programování využívá většina edukativních prostředí určených pro výuku programování či robotiky.

 

 

LEGO WeDo

LEGO WeDo

Stavebnici Lego WeDo máme jako jednu z řady možností pro výuku robotiky na základní škole. Aktivně tuto stavebnici využíváme v programu Roboti z autobusu. V rámci tohoto programu si žáci vyzkouší manuální činnost, kdy z kostiček lega postaví konkrétního „robota“. Následně se naučí s využitím tabletu tohoto robota naprogramovat tak, aby plnil zadané úkoly. Jde o komplexní činnost žáka, která kombinuje řadu činností a dovedností – spojení bezdrátovým připojením, práci s tabletem. Často využíváme skupinovou práci a tím přichází na řadu i mnoho sociálních dovedností – komunikace, kooperace, umění kompromisu a další. Učitel pak má možnost sledovat své žáky při práci, vidět jejich reakce na zadané úkoly, pozorovat je v sociální interakci, komunikaci. Pro učitele máme také připravené stavebnice a každý vyučující si může vyzkoušet postavit svého robota. Rádi Vám pomůžeme a přidáme i několik metodických nápadů.

Lego WeDo využijete pro své žáky od 3. – 4. třídy. Lze využít i pro začínající programátory na stupni druhém. Využitím stavebnice rozvíjíte technickou gramotnost a současně si děti samy vyzkouší programování. Přijďte si vše do naší polytechnické laboratoře vyzkoušet.

BOFFIN

BOFFIN

Elektronickou stavebnici Boffin využíváme k výuce nejen elektrických obvodů. Tématika elektrických obvodů se většinou vyučuje na druhém stupni. Přesto máme zkušenosti, že jednoduchý elektrický obvod rádi sestavují i děti prvního stupně. A nejen sestavují, ale pokud je hodina vedena i správně metodicky, tak jsou schopni si řadu pojmů a informací osvojit.

Stavebnice obsahuje řadu projektů. Konkrétně na palubě EDubusu máme k dispozici stavebnici Boffin 500 – která nabízí cca 500 projektů. Lze ji využít i pro projekty další, případně vytvářet vlastní, které přímo mohou demonstrovat probírané učivo formou vlastních jednoduchých elektrických obvodů. Více informací naleznete na webu boffin.cz .

Aktuálně stavebnici využíváme pro projekty druhého stupně. Na seminářích pro učitele máme k dispozici stavebnice pro skupinovou práci, případně i pro individuální otestování.

CIRCUIT SCRIBE

CIRCUIT SCRIBE

Tuto „stavebnici“  lze využívat k tvorbě elektrických obvodů. Jde o netradiční formu sestavování elektrických obvodů. Obvod můžete doslova nakreslit na kus papíru, přiložit k němu zdroj a diodu a kresbičkou na papíře začne protékat proud. Funkčnost takového mechanismu spočívá v tom, že k nákresům používáme speciální pero, jehož „inkoust“ obsahuje vodivé stříbro.

Pomůcku máme  v EDUbusu spíše jako zajímavost. Ve škole lze využívat, ale poměr cena/výkon není prozatím příznivý. Asi největším problémem je vlastní pero, jehož náplň lze využít jen pro několik obvodů. Doporučujeme spíše pro zpestření výuky fyziky na základní škole a pro názornost, co vše může být vodivé.

 

TERMOKAMERA

TERMOKAMERA

V naší laboratoři si můžete vyzkoušet termokameru, která pracuje na principu bezdotykového měření teploty. Termokameru lze využít pro práci jak na základní, tak i na střední škole. K dispozici máme termokameru od firmy Fluke, ale je možné využívat i jiné značky – například FLIR, InfraTec. Pomocí termokamery můžete sledovat okamžité tepelné změny. Sice nenaměříte absolutně přesné hodnoty, ale pro potřeby výuky je plně dostačující. Na praktických ukázkách můžete probrat termíny – emisivita, zdánlivá odražená teplota aj.

Termokameru využijete pro skupinovou práci jak ve třídě, tak i jako pomůcku pro získávání dat z terénního měření.

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2019