2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Připravujeme
Pro školní rok 2018/2019 připravujeme nové programy z oblasti robotiky, chemie a světlo, voda a další. Sledujte náš web!

Tlak

určeno: 6. – 9. třída
časová dotace: 60 minut/90 minut
max. počet žáků ve skupině: 25 / 20 (v případě 90 min. programu je max. počet 20)
 
Žáci se seznámí s pojmy tlak, přetlak a podtlak. Na demonstračních a žákovských pokusech se zaměříme zejména na atmosferický tlak a jeho projevy. Efektní pokusy zajišťuje olejová vývěva s recipientem. Pomocí měřícího systému PASCO změříme hodnotu atmosférického tlaku v různých výškách.

Energie

určeno: 6. – 9. třída
časová dotace: 90 minut
max. počet žáků ve skupině: 20 
V každodenním životě slyšíme pojem Energie. Jaká je však jeho definice? V čem se měří? Ale hlavně jaké druhy energie můžeme pozorovat? Žáci se rozdělí do skupinek na jednotlivá pracoviště, kde si vyzkouší jednoduché aktivity k jednotlivým  druhům energie (tepelná, chemická, elektrická, akustická, kinetická). Po vystřídání shrneme poznatky do pracovního listu. Možná zbude čas i na výstřel z děla.

Co je CO2 

určeno: 6. – 9. třída
časová dotace: 60 minut / 90 minut
max. počet žáků ve skupině: 25 / 21 (v případě 90 min. programu je max. počet 21)
 

CO2 – plyn, který lze uskladnit ve vodě, je možné jej přelévat nebo s jeho pomocí uhasit oheň. Kolik ho nadechujeme a kolik vydechujeme? Jak se dá vyrobit doma a jak ho uskladnit pro provádění domácích pokusů? CO jako modelový příklad plynu kolem nás.

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2024