Opatření reagující na stávající situaci – zajištění dezinfekce interiéru

Abychom zajistili bezpečné prostředí pro lektory i žáky, kteří se programů účastní, rozhodli jsme se pro možnost pravidelné dezinfekce interiéru. Realizovaná opatření:

Ozonizace vzduchu v EDUbusu

K ozonizaci používáme výkonný ozonový generátor Ulsonix. EDUbus jsme schopni tímto zařízením vydezinfikovat za cca 30 minut – veškeré choroboplodné zárodky (viry, bakterie, plísně apod.) jsou touto procedurou zničené. Tato forma dezinfekce bude realizována každý den, po realizaci programů. Na další setkání tak dorazíme vždy s kompletně dezinfikovanou laboratoří.

Princip:

Ozon je velmi silné oxidační činidlo (velice rád předává jeden svůj atom kyslíku molekule jiné látky, čímž však změní její vlastnosti).
Prakticky všechny živé organismy mají ve své struktuře organické látky s dvojnou vazbou C=C. Působení ozonu na dvojné vazby C=C způsobuje jejich štěpení. Tím dochází k rozrušení stability organismu a jeho zániku.
O3 tedy odevzdá jeden atom kyslíku jiné látce (čímž ji zničí) a zbývá dýchatelný O2.

 

 
 
 

Dezinfekce zařízení a dezinfekční gel

Uvnitř EDUbusu interiér pravidelně čistíme dezinfekčním prostředkem, který doporučuje WHO (Světová zdravotnická organizace) – naši kolegové chemikáři pravidelně vaří dávku dezinfekčních prostředků dle receptury právě WHO.Všechny potřebné ingredience jsou běžně dostupné v drogeriích nebo lékárnách. K dispozici je gel i pro žáky/studenty a pedagogy.

 

Měření teploty před vstupem do EDUbusu

Před vstupem do EDUbusu bude všem účastníkům měřena teplota. Měření teploty budeme realizovat s ohledem na doporučení Ministerstva zdravotnictví – epidemiologický semafor. Vlastní měření bude probíhat bezkontaktním teploměrem (Maxxo IRT02), který má certifikaci pro lékařská zařízení CE1639.  

 

 
 
 

Štíty a roušky

S ohledem na aktuální epidemiologický stav bude k dispozici v EDubuse potřebné množství štítů, které si tiskneme s využitím 3D tiskárny. K dispozici budeme mít i roušky, pokud to situace bude vyžadovat.

 
 
 

Průběh opatření při návštěvě škol

  1. EDubus je před každou návštěvou školy řádně dezinfikován. Probíhá čištění všech ploch dezinfekcí a zároveň probíhá dezinfekce s využitím ozonizéru.
  2. Mezi programy probíhá dezinfekce všech dotykových ploch.
  3. V průběhu všech programů je pro všechny účastníky k dispozici bezoplachová dezinfekce na ruce.
  4. Před vstupem je účastníkům měřena teplota s využitím bezdotykového teploměru. Pokud bude mít nějaký účastník vzdělávacího programu zvýšenou teplotu, nebude mu umožněn vstup.
  5. Pokud to epidemiologická situace bude vyžadovat, máme pro každého účastníka připraveny obličejové štíty, které se po každém použití dezinfikují, případně poskytneme účastníkům bezplatně roušky.

EDUbus přijíždí na školu s vydezinfikovaným interiérem pomocí ozonu (realizujeme po každém programovém dni). V případě požadavku školy je možné ozonizační proceduru interiéru realizovat i mezi programy, je však nutné počítat s tím, že programy budou stejné pro všechny třídy a bude mezi nimi 60 minut pauza.

Kontakt

EDUbus logo

tel.: 777 002 379
edubus@eduteam.cz
www.eduteam.cz

EDUTEAM

EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2024