Deskové hry

Deskové hry

Deskové hry nevnímáme jako formu technologie. Do nabídky EDUbusu jsme je však zařadili, neboť dle našich zkušeností právě moderní technologie vhodně doplňují a rozšiřují. V našich programech seznamujeme pedagogy s moderními deskovými hrami a využitím jejich...
EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2024