Mozaik education

Mozaik education

Komplexní, pro vzdělávání připravená databáze objektů a 3D objektů, animací a 3D animací a krátkých videí vytvořených pro podporu pochopení jevů, souvislostí a fungování technických vynálezů. Verze education zahrnuje připravenou interaktivní učebnici, pracovní listy i...
EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2024