Robot Photon

Robot Photon

Další robotickou pomůcku, kterou si mohou učitelé v EDUbusu prohlédnou, je robot Photon.  Můžete jej využívat na prvním i druhém stupni základní školy. Pro práci s ním a pro postupný rozvoj dovedností vašich žáků je připravena široká škála programovacích prostředí,...
EDUTEAM

Powered by Design Green Cat 2024